Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pengumuman

WEBLINK RANGKA KERJA KEBANGSAAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK

​Rangka Kerja Kebangsaan Perlindungan Kanak-kanak (NFCP) telahpun dilancarkan pada 22 Disember 2020. Buku NFCP adalah sebuah buku dokumen rujukan ke arah memperkukuhkan lagi ekosistem perlindungan kanak-kanak di Negara Brunei Darussalam melalui pendekatkan Whole of Nation demi mempastikan tiada kanak-kanak yang tercicir dari mendapatkan perlindungan.

Buku NFCP ini juga mengandungi beberapa strategi utama yang berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak termasuk dari aspek dasar, undang-undang dan etika; mekanisme pemantauan; koordinasi di antara agensi; perkhidmatan sosial; sokongan keluarga; penglibatan masyarakat; pencegahan; penglibatan kanak-kanak dan peningkatan latihan dan kapasiti. Secara keseluruhannya NFCP mengandungi 6 teras, iaitu: Dasar dan Perundangan; Mekanisme Pemantaun; Penyelarasan antara agendi; Perkhidmatan Sosial; Sokongan Keluarga; dan Penglibatan komuniti.

Untuk mendapatkan buku ini secara online Sila tekan link di bawah in.

http://japem.gov.bn/Documents/nfcp.pdf

Untitled.png

Attachments
Created at 20/10/2021 08:52 by Awang Wahyunul Ikhwan bin Haji Kassim
Last modified at 20/10/2021 08:55 by Awang Wahyunul Ikhwan bin Haji Kassim