Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/rsz_11.jpg/Slider_images/slider image 3.jpg/Slider_images/slider image 2.jpg/Slider_images/slider image 1.jpg

PEMBERITAHUAN TAWARAN

​​SUPPLY AND INSTALL DECORATIVE LIGHTNING AT JALAN ENCHE AWANG, TUTONG TOWN

20-December-2020 12:00 PM
TUTONGKU CERIA
23-April-2020 9:00 AM
MERUKYAH ANAK BULAN RAMADAN 1441 HIJRAH
25-October-2019 3:00 PM
KARNIVAL LAKANON TUTONG(Tutong Food Carnival)
29-September-2019 5:00 AM
TUTONGKU CERIA

SAMBUTAN HARI RAYA JABATAN BANDARAN TUTONG 2023

Jabatan Bandaran Tutong telah mengadakan Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari Sabtu, 6 Mei 2023.

1.jpg

PERLANCARAN TUTONG BUZZ 2022

Disepanjang bulan Disember 2022, Jabatan Bandaran Tutong dengan Kerjasama Jabatan Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong melalui AlZ Event Management akan melaksanakan Acara Tutong Buzz 2022 di kawasan Pekan Tutong.

DSC_0830.JPG

PENGAGIHAN KURMA TAHUN 2022

​ Jabatan Bandaran Tutong telah pun mengagihkan kurma kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

a3e2c9f1-06ed-4baf-9cca-f1bf4a98c87d.jpg

​Sebarang Aduan dan Cadangan bolehlah hubungi kami di talian 4221009 atau 4221232