Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMatlamat Jabatan Bandaran Tutong

Mempertingkatkan kualiti kehidupan warga perbandaran melalui pentadbiran dan pengurusan pembangunan dan kemajuan kawasan perbandaran yang efisien dan efektif


Menjadi pemangkin kepada kegiatan perekonomian kawasan perbandaran (Pro Business)


Peningkatan serta pemantapan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam kawasan perbandaran


Mempertingkatkan keupayaan dan keberkesanan sumber tenaga jabatan


Meningkatkan hasil kutipan dan pendapatan negara melalui cukai bangunan. bayaran lesen perniagaan dan sewa petak-petak tamu mingguan, gerai-gerai makan dan juga pasar malam


Membantu mengekalkan perpaduan, keharmonian, kesepakatan, keselamatan dan keselesaan hidup bermasyarakat dan bernegara